na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Školní výlet 1.A

Školní rok se chýlí ke konci a my navštívili ZOO CHleby.

Měli jsme možnost vidět kozy, medvědy, lvy, papouška, velblouda, mangusty a mnoho dalšího.
Zkusili jsme si podojit krávu a nakrmit a vyčesat kozy.

Barbora Čechová