na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Škola v přírodě 1.C

První červnový týden jsme strávili v Orlickém Záhoří,
v oblasti černých čápů, bramborníčků, ťuhýků a dalšího zajímavého ptactva.


Nikoho z uvedených jsme sice nepotkali, ale i tak jsme si to moc užili.
Prošli jsme naučné stezky, které nás zavedly i do Polska, a pozorovali nádhernou okolní přírodu.
V místním lese jsme zanechali naši stopu v podobě vystavených lesních domečků.
Nechybělo ani opékání buřtů, využití přilehlého sportovního areálu a večerní kino i s popcornem.

Marcela Makarová