na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czStřípky z distanční výuky šesťáků a osmáků

Se šesťáky opravdu neleníme :-)

Vysvětlili jsme si vznik a význam českých přísloví a pořekadel. Některé z nich jsme dokonce nakreslili. Doufáme, že se nám bude zelenit a ve stáří bude naše brašna znalostí plná až po okraj!
       Dějepis u osmáků

V poslední době nám dělali společnost dva významní chlapíci. S jedním jsme putovali
do královské Prahy, kde se sjížděly nejvýznamnější osobnosti lékařství, cestování i astronomie.
S tím druhým jsme se podívali do historie školství a konečně si vysvětlili pojem „Škola hrou“.
Oběma patří náš obdiv, proto jsme se rozhodli je nakreslit – po našem, i po vzoru italského umělce
jménem Giuseppe Arcimboldo. Poznáte, o které významné osobnosti českých dějin se jedná?
       Šesťákův papyrus

V dějepise jsme se na chvíli stali řádnými archeology a nahlídli tak do tajů starověkých států.
Nejen, že jsme prolezli pyramidy, vykoupali se v Nilu, navštívili kaskádové terasy starověké Mezopotámie
a přečetli Epos o Gilgamešovi, ale také jsme si zkusili psát těmi nejstaršími písmy vůbec.
Co myslíte, povedlo se nám to?
           


 Vendula Ehlová