na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Bubnování ve 2.A

Děti z 2.A poznaly různé způsoby bubnování pod vedením zkušeného bubeníka.

Slyšely africké i indické rytmy. Užily si zábavu, uvolnily se, a ještě se naučily písničku o mašince,
kterou doprovodily hrou na tělo.

Romana Lipová