na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
2.C | Skupinová práce na téma lidské tělo

V červnu jsme se v Prvouce zabývali lidským tělem.

Děti se rozdělily do skupin, přinesly si vlastní knihy a zjišťovaly informace, které je zajímaly.
Mohly si zvolit z několika témat: smysly a smyslové orgány, vnitřní orgány a kostra.
Získané údaje společně zpracovávaly a na závěr své práce prezentovaly před třídou.

Všechny děti musím za práci i prezentaci moc pochválit.


Linda Pravcová