na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Výtvarná soutěž na téma „POKOS“

Žáci na 2. stupni se v hodinách výtvarné výchovy věnovali tématu „Příprava občanů k obraně státu“ (POKOS), které bylo zadáním pro výtvarnou soutěž pořádanou Krajským vojenským velitelstvím v Pardubicích.

Leksová Anna