na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
3.C na interaktivní výstavě „Lidé odvedle“

V měsíci červnu zpracovávají žáci 3.C informace o člověku.

Proto se nám velice hodila tato výstava, kde jsme si přiblížili běžný život lidí s handicapem.
Mohli jsme si vyzkoušet, jak složitá je orientace nevidomých ve městě a při cestování hromadnou
dopravou, jak obtížné je pohybovat se s hůlkou a na invalidním vozíku, jaké kompenzační pomůcky mohou handicapovaní lidé používat, a v neposlední řadě, jak může každý z nás takovým lidem na ulici pomoci.

Linda Pravcová