na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
4.A prezentovala čtenářské deníky

Ve třídě 4.A jsme prezentovali čtenářské deníky!

Nadešel den, na který se celá naše třída velmi těšila. Po roce jsme ukázali, jak jsme si vedli při práci na tvorbě čtenářských deníků. Pozorně jsme naslouchali jeden druhému, prohlíželi si deníky a pozorovali jsme výsledky každého z nás.

Potěšilo nás, že při prezentaci přečtených knih jsme téměř ani nedýchali, jak nás jednotlivé děti vtáhly do dějů knih, svých zážitků a pocitů, které prožívaly při vlastní četbě.

Sami jsme si zvolili "čtenářského krále", kterým se stal Nikolas Němec s nejvyšším počtem našich hlasů. Jeho vypravování o knize Malý princ bylo opravdovým čtenářským bonbonkem.

Třída 4.A, Romana Stanislavová