na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Vlastivěda ve 4.C

Ve vlastivědě se nyní seznamujeme s povrchem a vodstvem ČR.

Abychom si dokázali naši zemi lépe představit, pokusili jsme se vytvořit její model z plastelíny.
Ten jsme potom i popisovali pomocí malých vlaječek.

Kromě fotografií připojuji ještě dva odkazy na procvičování,
abyste si mohli své znalosti vyzkoušet s námi.

Slepé mapy ČR - řeky

Slepé mapy ČR - hory

Linda Pravcová