na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Putování po ČR ve 4.C

V lednu jsme se ve vlastivědě společně věnovali podrobnějšímu poznávání krajů ČR.

Děti si vytvořily dvojice a společně vymyslely název pro vlastní cestovní kancelář.
Potom si vylosovaly jeden z krajů ČR a tvořily plakát, kterým měly nalákat co nejvíce dětí
na výlet do svého kraje. Hledaly např. zajímavá města, kulturní památky, turistické
a sportovní cíle a další místa, kde si každý z rodiny přijde na své.

Linda Pravcová