na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
5.A v Krajské knihovně v Pardubicích

V pátek 24.3.2023 navštívila třída 5.A letos již druhý worskhop v knihovně na Pernštýnském náměstí.

Žáci byli seznámeni s celým dětským oddělením, se systémem řazení a vyhledávání knížek a také s projektem Lovci perel. Četli si v nových knížkách a zkoušeli ve skupinkách odpovídat na otázky k nim formou vyplnění pracovního listu, za což dostali první perličku. A také zkusili vyhledat dle zadání přímo v oddělení dětských knih několik titulů.

Několik dětí již do knihovny chodí, další se nechali „zlákat“ možností půjčovat si nejen knihy (zejména v dnešní době jsou populární mangy), ale i časopisy a hry, a vzali si přihlášku. Také naše ukrajinské žákyně zaujaly české dětské knihy, jak je vidět z fotky!

Jitka Vladyková, TU 5.A a vyučující ČJ