na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
5.C projektové vyučování v Přírodovědě

Děti 5.C zpracovávaly téma lidské tělo formou projektů.

Děti byly rozděleny do 5ti skupin. Každé dítě ve skupině mělo svou roli. Např. manažer, mluvčí, hlídač času, zapisovatel.

Každá skupina zpracovávala konkrétní téma lidského těla. Požadovaná kritéria měly děti vyvěšeny ve třídě. Cílem bylo připravit vyučovací hodinu pro ostatní spolužáky a tuto hodinu si také odučit.

Na závěr hodiny si každá skupina připravila pro spolužáky test, který také vyhodnotila.

Hedvika Čechlovská