na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
5.C zaznamenává teplotu vzduchu

Děti z 5.C už od prosince každý školní den zaznamenávají teplotu vzduchu.

Čas měření je na začátku 4. vyučovací hodiny, v 10:55 hod.
Z naměřených teplot děti počítaly průměrnou denní teplotu za každý měsíc a pak sestavily graf.
Díky Excelu si pak ověřily, zda průměrnou teplotu vypočítaly dobře.

Mgr. Hedvika Čechlovská