na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czTomíkovka | 5.D Vyhodnocení literární soutěže

Literární soutěž STARÉ STROMY A JEJICH OBYVATELÉ – vyhodnocení soutěže

V současné době se Den stromů slaví v různých termínech ve více než 40 zemích světa,
v České republice mu připadlo datum 20.října. Každý strom, ať už stojí v lese, osamocen v poli,
na louce nebo v našich zahradách plní mnoho funkcí - poskytuje domov, útočiště a potravu mnoha
druhům živočichů a jiných rostlin, produkuje kyslík, chrání půdu před sluncem, ochlazuje svoje okolí
a vytváří krajinu jako takovou. Proto jsme pro vás připravili literární a výtvarnou soutěž zaměřenou
zejména na staré stromy a jejich obyvatele. To, že je strom starý, poničený nebo usychá, neznamená,
že dosloužil. Často je to právě naopak, sice už nemusí poskytovat tolik plodů nebo stínu, ale ve větvích
či pod kůrou snáze objevíme jeho obyvatele, kteří jsou nám jindy neviditelní. Velikáni, kteří přežívají
staletí bez úhony jsou pak živou archou a pamatují mnoho příběhů, stejně jako lidé.

Takto, zkráceně, znělo zadání celorepublikové literární soutěže, které jsme se s žáky 5.D zúčastnili.

Na 1. místě se umístil Kryštof Mazal,
na 2. místě Dominika Slavíková
a na 3. místě Evelína Burdychová.

Blahopřejeme všem zúčastněným i vítězům.

 Mgr. Pavlína Dlabková