na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Pravěké jeskynní malby v 6.A

Co se stane, když se spojí učivo z dějepisu
s hodinami výtvarné výchovy a pracovních činností v třídě 6.A?


Chodba s jeskyní, která je plná pravěkých jeskynních maleb.

Za VV a PČ Svobodová a Leksová