na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
6.B objevuje taje mikrosvěta

Jaké to je pracovat s mikroskopem? Kde se mikroskop používá?
Ale především, jak vypadá příroda pod mikroskopem?


Odpovědi na tyto otázky hledali v Ekocentru Paleta žáci 6.B.
Měli možnost nasbírat si, případně odchytit 😊, vlastní vzorky.
Pak už vznikaly krásné fotografie. Posuďte sami.

Zuzana Janíková