na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Přírodopis v 6.B

Abychom si lépe zapamatovali jednotlivé části buňky a dokázali odlišit rostlinnou buňku od živočišné, obě buňky jsme si při hodině vymodelovali.

Michaela Stoklasová