na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
6.C rozmotávala gordický uzel

V hodině občanské výchovy jsem se snažili rozmotat gordický uzel
a vyřešit tak problém společnými silami.

Dařilo se nám to. Díky této aktivitě jsme poznali, jak spolupracujeme a kdo je více či méně dominantní.

Eva Herzánová a 6.C