na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
6.C v ekocentru Paleta

Strávili jsme dopoledne s areálu Palety, kde jsme si nejprve nasbírali materiál na pozorování.

Potom jsme pomocí mikroskopů objevovali zajímavé přírodní struktury.
Cílem bylo zažít překvapení a údiv z těchto obrazců, a to se nám podařilo.

Eva Herzánová a 6.C