na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Hybridní angličtina v 6.D

Žáci 6.D pracují se spolužáky, kteří jsou v karanténě online.

Při hodině angličtiny zpracovávají co nejatraktivnější nabídku sobotní brigády.
Připravují si reklamu do rádia, televize či letáček.

Simona Pešková