na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
6.D | Výukový program první pomoc

Žáci 6.D se rozhodli nachystat program o první pomoci pro 4. a 5. ročníky.

Tato akce proběhla ve dnech od 12.1. až do 22.1. Tento výukový program osahoval 7 stanovišť.
Každé stanoviště bylo zaměřené na určitý úraz či nehodu. Žáci 6. třídy i 4. a 5.třídy se rozdělili
do 7 skupin. Poté jen 4. a 5. třídy obcházeli třídu 6.D.

Na stanovištích bylo například: Bezvědomí, Hypoglykémie, Uštknutí hadem, Mdloba, Tonutí, Zásah elektrickým proudem, Popálení nebo Epileptický záchvat.

Tato akce se zatím žákům líbila a tak ji třída 6.D považuje za úspěšnou. 😊

Bára Strnadová a Viktorie Kembická