na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
7.A a 6.D | Předvánoční Olomouc

Ve čtvrtek 9.12.2021 se třídy 7.A a 6.D vypravily vlakem do Olomouce.

I když nám ten den počasí moc nepřálo, vlak jel na čas. Cesta krásně ubíhala a pohled na čerstvě zasněženou krajinu byl úžasný. Po příjezdu jsme se vydali pěšky do Pevnosti poznání, kde jsme měli objednaný program o zvířátkách a šesťáci o sopkách. Nejdříve jsme soutěžili ve skupinách, vybírali si otázky za různý počet bodů o obojživelnících, plazech nebo bezobratlých a potom jsme se seznamovali přímo s živými exponáty.

Viděli jsme dvě užovky, axolotla, strašilky, lupenitku, tropické žabky, rybu bichir. Někteří odvážlivci měli možnost vzít si je i do ruky. Na konci programu byla vyhlášena a oceněna nejlepší skupina. Potom jsme si prohlédli interaktivní expozici „Světlo a tma“. I zde byla spousta zajímavých exponátů.

Po svačině jsme vyrazili na prohlídku krásného centra Olomouce. Prošli jsme Horní a Dolní náměstí, viděli památku UNESCO Sloup Nejsvětější Trojice a radnici s orlojem. Po prohlídce centra a nákupu suvenýrů jsme se vydali zpět na nádraží. Tentokrát měl vlak deset minut zpoždění, ale nám to náladu nezkazilo.

Výlet se nám líbil a těšíme se na další společné zážitky.

M. Stoklasová a třída 7.A