na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Španělsko-dějepisná exkurze 7.D

Dne 26. 4. 2023 se 7.D vydala po stopách španělské kultury.

Měli možnost otestovat nejen své jazykové schopnosti, ale také zeměpis, literaturu a rytmus.
Ochutnávalo se také tapas – typické španělské jednohubky. Následovala dějepisná část programu,
kdy jsme se společně vydali do krypty, v níž se ukrývali parašutisté za 2. světové války.

Zuzana Janíková