na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Španělština hrou v 8. ročnících

Procvičování slovíček na vlastním těle se setkalo s velkým úspěchem.

Žáci měli ve skupinkách za úkol napsat správně slovíčko a nalepit jej na správnou část těla.
Následně jsme nakreslili panáčky na tabuli a každý si ověřil své znalosti sám.
Procvičili jsme látku, užili jsme si legraci i si zasoutěžili.

Zuzana Janíková