na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Semiramis v 8.A a 8.B

V pátek 22. října jsme zažili netradiční školní dopoledne.

V osm hodin společně s paní učitelkami třídními přišly dvě lektorky z Centra primární prevence v Pardubicích. Celé dopoledne jsme diskutovali na téma dětství, dospělost a role rodiny.

Důležitá pro nás byla diskuse na téma krize rodiny.
Dověděli jsme se, co můžeme udělat, když rodina nefunguje tak, jak má.

Natálie Schlégelová a Jan Ptáček