na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Tvorba výzdoby a nácvik 8.C na Akademii

Ve výtvarné výchově 8.C intenzivně pracuje na vytváření výzdoby ke Dni otevřených dveří
a Akademii školy. A samozřejmě také pilně nacvičuje.

Jana C. Lochmanová