na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Celé Česko čte dětem

Letošní rok celostátní akce Celé Česko čte dětem je přesunuté kvůli covidu na první říjnový týden a naše škola se již podruhé také zapojí.

Středu a čtvrtek 6. a 7. 10. 2021 věnujeme co nejvíce čtení a knížkám. Děti na 1.i 2. stupni budou číst v rámci českého jazyka a realizovat čtenářské dílny, mohou si knížku přinést z domu nebo si ji mohou půjčit ve školní knihovně. Následovat budou debaty o přečtených knihách a různé aktivity po čtení (od tvorby ilustrace u malých žáků po dopis spisovateli nebo úvahu nad textem).

Součástí dne bude návštěva vybraných žáků 2. stupně v 1.- 3. ročnících, kde budou starší žáci hlasitě předčítat malým spolužákům z prvního stupně – aktivitu jsme nazvali Starší čtou mladším.
Děti si nejprve budou moci hlasováním zvolit knihu, která se u nich ve třídě bude číst a následovat bude diskuse s dětmi o tom, jak se jim příběh líbil, příp. další aktivity. Cílem celé akce je motivovat žáčky k četbě.

Protože vy, rodiče a prarodiče, jste pro své děti největšími vzory, budeme rádi, když se i vy zapojíte a budete v tomto týdnu co nejvíce číst (s dětmi, i sami :-) ). Věřte, že se vám to vrátí!

Podpořme dětské čtení, na chvíli zpomalme a rozvíjejme fantazii, tvořivost a trpělivost při odhalování úžasného světa příběhů v knížkách…