na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Celé Česko čte dětem 2023

Milí rodiče,

letos se opět zapojíme do každoroční celostátní akce Celé Česko čte dětem,
která proběhne od 1. – do 7. června 2023.

Děti na 1. i 2. stupni budou v tomto týdnu co nejvíce číst v rámci českého jazyka a realizovat čtenářské dílny, mohou si knížku přinést z domu nebo si ji mohou půjčit ve školní knihovně.
Následovat budou debaty o přečtených knihách a různé aktivity (od tvorby ilustrace u malých žáků, záložky po dopis spisovateli nebo úvahu nad textem).

Součástí dne bude návštěva vybraných žáků 2. stupně v 1.- 3. ročnících, kde budou starší žáci hlasitě předčítat malým spolužákům z prvního stupně – aktivitu jsme nazvali Starší čtou mladším.
Děti si nejprve budou moci hlasováním zvolit knihu, která se u nich ve třídě bude číst a následovat bude diskuse s dětmi o tom, jak se jim příběh líbil, příp. další aktivity. Cílem celé akce je motivovat žáčky k četbě. Letos bude součástí této hodiny slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře a předání dárku dětem.

Mezi další aktivity zařadíme aktivitu, kterou si připravují žáci z dělené hodiny češtiny z 6.A a 6.B. Připravili si jednu netradiční vyučovací hodinu pro malé spolužáky z 1. stupně týkající se čtení, kterou jim přijdou předvést. Stejně tak žáci z dělené hodiny 8. ročníků si připravili hodinu na téma Deník Anny Frankové, kterou přijdou předvést svým spolužákům na 2. stupni.

Protože vy, rodiče a prarodiče, jste pro své děti největšími vzory, budeme rádi, když se i vy zapojíte a budete v tomto týdnu co nejvíce číst (s dětmi, i sami 😊). Věřte, že se vám to vrátí!

Podpořme dětské čtení, na chvíli zpomalme a rozvíjejme fantazii, tvořivost a trpělivost při odhalování úžasného světa příběhů v knížkách…

Jitka Vladyková za všechny vyučující ČJ