na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Halloweenské tvoření v oddělení Sluníček

Kooperativní obrázek, aneb obraz z 30 obrázků.

Společná práce, která předpokládá spolupráci a stejné výtvarné cítění.
Myslím, že se nám to celkem povedlo.

Dana Strakošová