na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Jarní dílničky ve školní družince

28.3. se konaly ve družince Jarní dílničky...

Vyráběly se slepičky, vajička a zajíčci, ale také se zaselo obilí
a rodiče přišli samozřejmě na pomoc... Bylo to krásné odpoledne.

Jaroslava Kolínová