na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Ekotým | Děti učí děti třídit odpad

V posledním únorovém týdnu uspořádal ekotým pro své mladší spolužáky z 1. a 2. tříd
akci „Jak správně třídit odpad“.


Hravou formou se děti dozvěděly od svých zkušenějších spolužáků z 5. – 7. tříd, co patří i nepatří do jednotlivých kontejnerů a samy si to také hned vyzkoušely. Na závěr děti tipovaly, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé materiály, např. skleněná lahev, žvýkačka, slupka od banánu nebo PET lahev.

Ti nejšikovnější obdržely za své správné odpovědi drobné ceny (pexesa, tužky, pravítka, rozvrhy apod.) a všichni pracovní list nebo omalovánku na téma „Odpady“.

Doufáme, že budou děti myslet na přírodu a odpadky házet nejen do koše, ale i správně třídit.

M. Stoklasová a ekotým