na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Florbal - okrskové kolo

Ve čtvrtek 9.11. jsme se zúčastnili okrskového kola ve florbalu.

Družstvo chlapců ve složení:
M. Voltner, M. Hruška, A. Polák, A. Janko, T. Holý, T. Růžička, A. Starý, D. Šeda, F. Machek,
O. Bydžovský, D. Tomášek, V. Zajíc, T. Gobernac bojovalo o postup do okresního kola.

Přestože se nám nepodařilo postoupit do dalších bojů, sportovní atmosféru si žáci velice užili.

Za kolektiv tělocvikářů K. Svobodová