na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Matematicko-fyzikální okénko

Tak nám skončil školní rok a přišel čas na shrnutí našich úspěchů v různých matematických
nebo fyzikálních soutěží během druhé pololetí 2022/23.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

5. a 9. ročník
V lednu proběhlo okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. ročník. Do březnového krajského kola postoupil Kryštof Veselý (9.B), který skončil na pěkném 9. místě.

6. – 8. ročník
Všichni úspěšní řešitelé školní kola postoupili do kola okresního (18 žáků):
6.A - Musilová, Mrtková, 6.C - Helmeczi, Koblic, 7.A - Hrdina, Hrůzová, 7.B - Noháčková, Výborná,
7.C - Válek, Kořínek, 7.D - Balog, Strnadová, Kembická, Vernerová, 8.B - Miko, Hruška

A výsledky?
· 6. ročník: 12. místo: Adéla Musilová (6.A), 15. místo: Martin Koblic (6.C)
· 7. ročník: 3. místo: Aneta Vernerová, 6. místo: Viktorie Kembická, 10. místo: Daniel Balog (vš. 7.D)
· 8. ročník: 14. místo: Milan Miko (8.B)

PANGEA

Sice bez postupu do celostátního kola, ale v rámci Pardubického kraje: 3. místo: Lukáš Seiner (5.C)

MATEMATICKÝ KLOKAN

V rámci Pardubického okresu: 2. místo: Matěj Líbal (3.C) – kategorie Cvrček, Viktorie Kembická (7.D) – kategorie Benjamín

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

V okresním kole olympiády jsme měli 3 zástupce: Veselý, Bišková a Culek (vš. 9.B) a máme vítěze:
1. místo: Kryštof Veselý, 7. místo: Kamila Bišková, 11. místo: František Culek (vš. 9.B), navíc Kryštof s Kamilou postoupili do krajského kola, kde Kryštof skončil na 4. místě a Kamila na místě 14.

V týdnu jsme předali dětem diplomy a pro každého byla připravena i drobná odměna.

Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Tým Ma, Fy