na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Odznak všestrannosti 2021/22 – výsledky

V průběhu školního roku 2021/22 plnili žáci a žákyně II. stupně v hodinách TV odznak všestrannosti.

Celkem museli sportovci splnit 10 disciplín.
Dle získaných bodů mohli žáci získat bronzový, stříbrný, zlatý či dokonce diamantový odznak.
Na stříbrný odznak dosáhlo celkem 10 žáků
(Bišková, Pleška, Muková, Matýsová, Jirák, Jamborová, Šimková, Honců, Dufková, Petříček).
Dalších 28 žáků získalo odznak bronzový.

„Medailistům“ gratulujeme a všem účastníkům přejeme v letošním školním roce mnoho úspěchů
a co nejvíce medailí.

Za kolektiv tělocvikářů Květa Svobodová