na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Vyhlášení výtvarné soutěže POKOS

V pátek 10. června jsme dorazili na vyhlášení výtvarné soutěže pořádanou Krajským vojenským velitelstvím Pardubice. Téma soutěže bylo POKOS, tedy příprava občanů k obraně státu.

Naše žákyně Anežka Hudcová se umístila na prvním místě. Gratulujeme.
Cenu předával Vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Mgr. et Bc. Milan Novák.

Anna Leksová