na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Úspěšný rok v přírodovědných soutěžích

Během druhé části školního roku se děti zapojili do školního kola fyzikální
a matematické olympiády, matematického klokana a matematické soutěže Pangea.

Matematická olympiáda

V matematické olympiádě dva žáci z devátých ročníků postoupili do krajského kola, kde Lucka Koblicová získala 12. místo, a Hynek Vančura se bohužel nemohl krajského kola zúčastnit.

V kategorii pro 6. ročník do okresního kola postoupilo 6 dětí, nejúspěšnější byly Aneta Vernerová (11. místo) a Jan Hrdina (13. místo).

Fyzikální olympiáda

Ve fyzikální olympiádě jsme měli také 2 úspěšné řešitele, opět Lucku a Hynka, kteří po úspěchu v okresním kole (13. a 6. místo) postoupili do kola krajského (14. a 21. místo).

Klokan

V celostátní soutěži Klokan, které se zúčastnili žáci celé školy jsme dosáhli velkého úspěchu v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník), když z celého pardubického okresu byla nejlepší Eliška Křepinská, a druhá skončila Klára Munzarová.

Pangea

V dubnu nás čekala matematická soutěž Pangea, které se zúčastnilo více než 200 žáků čtvrtých až osmých tříd. Do celorepublikové finálového kola v Praze, bohužel letos nikdo nepostoupil.

Všem dětem, které se zúčastnily soutěží, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů s matematikou a fyzikou i příští školní rok.

Jan Kubát