na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Přírodovědný klokan

I v letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže přírodovědný klokan.

Žáci 8. a 9. tříd si zde ověřují své znalosti z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu.
Výsledné počty bodů jsou porovnávány v rámci okresu i kraje.

Naši žáci František Culek a Kryštof Veselý z 9.B letos obsadili 1. a 2. místo nejen ve školním,
ale i okresním a krajském kole.

Tímto jim ještě jednou gratulujeme a přejeme úspěch při přijímacím řízení.

Mgr. Michaela Stoklasová