na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Recitační soutěž v ruském a ukrajinském jazyce

Poslední květnový den proběhla recitační soutěž v ruském a ukrajinském jazyce.

Zúčastnili se jí jak žáci 7. ročníku, kteří s ruštinou teprve začali, tak i starší spolužáci z 8. a 9. tříd.
Krásnou básničku přednesla i žákyně z Ukrajiny.

Všechny odvážlivce jsme odměnili potleskem a drobnými cenami.

M. Stoklasová a I. Havlasová