na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Recitační soutěž 1. stupně

Dne 12. dubna se uskutečnila již tradiční recitační soutěž pro 1. stupeň.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a sice 1.- 2. ročník a 3. – 5. ročník.
Účast byla hojná, zúčastnilo se celkem 54 dětí, což nám udělalo velikou radost.

Mgr. Edita Havránková