na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Markétina dopravní výchova

31.ledna a 6.února proběhlo testování žáků tříd 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C a 5.C ze znalostí dopravních předpisů.

Každý žák vyplnil na PC test o deseti otázkách. Na každou otázku byly nabídnuty k výběru tři odpovědi. V případě označení špatné odpovědi byl žák okamžitě systémem upozorněn a zároveň viděl, která odpověď byla správná.

V průběhu druhého pololetí bude ve třídách prvního stupně probíhat v rámci vybraných hodin dopravní výchova. Na konci školního roku celý test zopakujeme.

Uvedeným testováním a plánovanou dopravní výukou jsme se připojili k zajímavému projektu Markétina dopravní výchova (www.dopravnivychova.cz), který nám nabízí zdarma řadu pracovních listů, výukových materiálů a pomůcek.

Chtěla bych tímto poděkovat všem testovaným, kteří přispěli svými výsledky do projektové statistiky.
A zvláštní poděkování patří žákům 5.C, kteří pomáhali ostatním s obsluhou PC i samotného testu.

Marcela Makarová