na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czTomíkovka | zářijové aktivity 3.C a 4.D

Mladý lesník na Podhůře

Aby byl návrat do školních lavic "milosrdný", vyrazily třídy 4.D a 3.C hned první školní týden do lesů Podhůra nedaleko Chrudimi. Na čistém vzduchu a s posledními letními paprsky ve vlasech tak děti mohly zopakovat přímo v terénu poznatky o lese, které ještě prohloubily v rámci programu Mladý lesník.

Hravou formou se seznámily s náplní práce lesníka, s mapami, které lesníci používají, osahaly si všemožné pracovní náčiní i stroje, viděly naživo boj s kůrovcem a zahrály si třeba na lesní školku. Nejen, že si zopakovaly druhy stromů, ale také zkoumaly různé housenky a larvy, mraveniště, houby, uměle vytvořená jezírka nebo stopy zvěře.

Na závěr slunečného dopoledne si vyzkoušely například frotáž kůry stromů nebo jiné zábavné aktivity.

           


Den s kelty

Ve čtvrtek s magickým datem 19.9.2019 vyrazily třídy 3.C a 4.D do Nasavrk, aby se přenesly do doby železné a na vlastní kůži si vyzkoušely drsný život Keltů.

Ve skanzenu Země Keltů na nás čekali naši pravěcí průvodci, pod jejichž vedením jsme si prohlédli celý skanzen, vyzkoušeli si střelbu lukem a bitvu s měkce upravenými zbraněmi a štíty, ochutnali keltské speciality a vyrobili si vlastní mince.

Vrtošivé počasí nás během dopoledne řádně prověřilo a kolem poledne jsme se už za svitu slunce pěšky přesunuli na nasavrcký zámek, kde nás zapálená paní průvodkyně doslova "přikovala k zemi! poutavým výkladem. Vše, co jsme si v Zemi Keltů vyzkoušeli prakticky, jsme zde zasadili do historických souvislostí, zopakovali si vše, co jsme se během dne naučili, ale také jsme se dozvěděli něco navíc o zvycích a pohřebních rituálech Keltů.

Kolem třetí hodiny odpoledne nás unavené autobus vysadil u školy.