na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Tomíkovka 3.C | Čím jsou naše rodiče

V době distanční výuky, kdy se nemůžeme účastnit žádných exkurzí, jsme si udělali exkurze alespoň virtuální.

Požádala jsem rodiče, aby mi zaslali pár fotografií z jejich zaměstnání a svoje povolání i trochu popsali, aby sdíleli zkušenosti, zajímavosti... Nasbírané informace jsem sestavila do prezentace, kterou jsme si několik třídnických hodin pouštěli a o jednotlivých povolání našich rodičů si povídali.

Dozvěděli jsme se tak např., že někteří z rodičů v rámci svých povolání absolvovali třeba přežití v lese v – 10 stupních Celsia, organizovali sčítání lidu, vedou videokonference na třech počítačích zároveň a zároveň také ve třech jazycích, pracují s výkonnými lupami, které dokáží zvětšit mnohonásobně oko, organizují basketbalové zápasy, léčí lidi s nemocnými ledvinami, vysílají pomoc lidem volajícím na linky pomoci nebo třeba pilotují letadla...

Všechny nás rozesmála poznámka jednoho z tatínků, že nejtěžší začátek v jeho povolání bylo opustit „mama hotel“ :-).

Hedvika Čechlovská