na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
EKO-KOM Tonda Obal na cestách

V pondělí a v úterý 20. a 21.3. 2023 se žáci naší školy zúčastnili ekologického programu společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách, který je interaktivní besedou spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Žáci se během besedy dozvěděli, jak správně třídit a jaké je následné využití separovaného odpadu. K tomu napomohla výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné filmy o recyklaci či likvidaci odpadu.

Součástí programu byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit odpad. Dětem bylo vysvětleno, že nejlepší odpad je žádný odpad a že omezení vzniku odpadu, by mělo být pro každého kromě třídění odpadu, také samozřejmostí.

Mgr. Ilona Havlasová