na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czUmístění školy

Areál školy se nachází v městské části Dukla v Pardubicích.

Dívka na koštěti s Petrou Černockou
Budovu školy si filmaři vybrali v 70 letech 20. století k natáčení filmu Dívka na koštěti.
Představitelka dívky na koštěti, Petra Černocká, je patronkou školy.

Okolí školy
Arboretum, ve kterém je škola umístěna, přímo vybízí k výuce venku především v hodinách ekologické výchovy, přírodovědy, prvouky a výtvarné výchovy.
Dukláček - dřevěný kůň, dominuje dětskému hřišti, které je vedle školy.

Školní areál
V září 2011 Statutární město Pardubice kompletně zrekonstruovalo budovu školy, zateplením, novou střechou
a okny. Fasáda získala barevný vzhled korespondující se účelem budovy.

Sportovní areál slouží ke školnímu i mimoškolnímu vzdělávání, dále je určeno k provozování sportovních činností a činností souvisejících pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal, házená aj.), atletice, línému tenisu a pálce.

V roce 2017 prošly kompletní rekonstrukcí všechny třídy školní družiny včetně vybavení multimediální technikou.

V areálu školní družiny je také zprovozněná Zelená učebna, kterou rádi využívají vyučující hlavně při výuce prvouky a přírodovědy.

Ve školním roce 2018/19 zrealizoval zřizovatel školy kompletní rekonstrukci odborných učeben. Učebna přírodopisu, matematiky, fyziky/chemie a počítačová učebna jsou odhlučněné, vybavené designovým a funkčním nábytkem. Ve všech učebnách používáme nové vzdělávací pomůcky podporující představivost, kreativitu a individuální práci žáka. Vznikly dvě multioborové učebny pro vzdělávání skupin s nižším počtem žáků. V učebnách nechybí interaktivní a IT technika.