na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czAktuální informace výchovného poradce

Vážení rodiče,

nově zde naleznete čerstvé informace ke změnám v přijímacím řízení. Koncem minulého týdne MŠMT změnilo termíny konání jednotných přijímacích zkoušek u čtyřletých oborů na 3. a 4. 5. 2021 a u víceletých gymnázií na 5. a 6. 5. 2021 (náhradní termín 2. a 3. 6. 2021).

V návaznosti na tuto změnu ředitel SŠ musí do 9. 4. 2021 stanovit také nové termíny konání školní přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení do všech oborů středního vzdělání (maturitních i nematuritních) ředitel může zveřejnit nejdříve
19. 5. 2021.

Žádné další změny, které byly v minulém školním roce (zkrácená lhůta pro odevzdání ZL, nemožnost odvolání), nakonec schváleny nebyly. MŠMT chce co nejméně odchylek od platné legislativy.

S největší pravděpodobností vyjde ještě metodika k přijímacímu řízení.

Lenka Řádková (16.3. 2021)- dokument ke stažení- dokument ke stažení- dokument ke stažení- dokument ke stažení
Vážení rodiče,

MŠMT vydalo Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 (změny červeně – prakticky jen v souvislosti s nehodnocením minulého pololetí v rámci kritérií přijímacího řízení) a hlavně nové formuláře přihlášek ke vzdělávání.

Ve formulářích došlo ke změně na zadní straně, kde je nově doplněn šk. rok, za který je doplněno vysvědčení. Z metodiky mezi řádky vyplývá, že známky za 2. pololetí minulého šk. roku na přihlášku sice vyplníte (nebo žáci vyplní), ale SŠ je nepoužije jako kritérium přijímacího řízení.

Níže jsou ke stažení kompletní informace, doplněná prezentace, metodika a přihláška.

Vše naleznete také na stránkách
klinickevzdelani.cz a msmt.cz

Mgr. Petra Pospíšilová (20.10. 2020)


- dokument ke stažení- dokument ke stažení- prezentace ke stažení- prezentace ke stažení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------