na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Zápis do 1. ročníku

  Předškolička | on-line aktivity pro děti


Vážení rodiče, milí předškoláci,

protože se vám naše předškoličky velice líbily, zasíláme odkaz na elektronickou podobu,
kterou si můžete vyzkoušet všichni doma.

Přejeme příjemnou zábavu a v září se na vás těšíme.Paní učitelky Dlabková, Lipová, Šplíchalová


  Co se do obálky nevešlo...

Doplnění k informacím, které jsme poslali rodičům budoucích prvňáčků

Předškolička 2021
Pozvánka na třídní schůzku
Pomůcky
Pardubická karta pro prvňáčky
BELLhop - systém pro vyzvedávání dětí

Přihláška do školní družiny
Přihláška ke stravování
Informace školní jídelny
Zmocnění k vyzvedávání dětí ze ŠD
Všechny dokumenty komplet  Seznam uchazečů pro školní rok 2021/2022 podle ID žádosti,

kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání

5921563136
9004333486
8226465289
8574196736
1110312966
7166825765
3487613824
7621564163
6719864064
1085961216
3444260096
3437902592
3824325129
5337021952
7612745728
6865894439
3465248768
5964442992
5301496964
6218200576
9318994245
5358608896
4875727104
7217186048
2732148736
7324083104


7732145281
6576086784
7690426112
4933828096
3012896512
8325064576
5423299072
6187445248
8779025929
8171336192
5359702912
6545853568
8355740672
4481233285
6859716672
3677205504
5815531524
6466643968
6354164992
8742864643
6838325248
3550246912
8294272558
3516039685
5349474569
8156614112


5079375363
7846305536
3454385284
9417575936
6277114752
3949572864
6284290304
4905358336
8766932641
2247725568
7228911616
2564162568
2494294272
6060258816
2918453504
2152202242
1085517312
2195090432
8998766085
7712768256
2496451849
6270216961
2439116837
1287475242
9538272768


Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
ke vzdělávání, za oznámená.

Vážení rodiče,

děkujeme, že jste nám projevili důvěru a zapsali své dítě do prvního ročníku naší školy.
Přijali jsme 77 uchazečů – viz tabulka, otevřeme 3 třídy.

V případě, že jste u zápisu do 1. ročníku podali žádost o odklad povinné školní docházky,
registrační číslo uchazeče v seznamu uvedeno není. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky Vám zašleme poštou.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání s dalšími informacemi k hladkému zahájení školní docházky zašleme poštou do 20.5. 2021.

Na prvňáčky se těší pracovní tým školy.

V Pardubicích, dne 10.5. 2021
Mgr. Gisela Kostelecká, ředitelka školy

Video prohlídka naší školyOrganizační pokyny (aktualizováno)
Základní informace

Kritéria přijímání
Správní řízení
Jak můžete pomoci
svým dětem
Vzdělávání žáků s SVP, nadaných
a mimořádně nadaných
Desatero pro rodiče