na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Informace školního psychologa

Vážení rodiče, milí žáci,

od školního roku 2012/2013 můžete díky projektu města Pardubice
využívat služeb interního psychologa.

Co Vám nabízím?

- - PRO ŽÁKY - -

»  Seznámení s vhodnými technikami učení a zvládání trémy
»  Rozvoj sociálních kompetencí s cílem posílit postavení ve skupině
»  Profesní poradenství (diagnostika osobnostních předpokladů)
»  Individuální diagnostiku
»  Individuální konzultace při osobních problémech
»  Podporu v náročných životních situacích a jejich zvládání

- - PRO UČITELE - -

»  Pomoc při řešení výukových a výchovných obtíží žáků
»  Pomoc při řešení konfliktních situací ve třídě
»  Skupinovou práci se třídou zaměřenou na specifické oblasti

- - PRO RODIČE - -

»  Individuální konzultace při řešení výukových a výchovných obtíží žáků
»  Individuální konzultace při osobních problémech
»  Podporu v náročných životních situacích a jejich zvládání

Veškeré služby školního psychologa jsou pro rodiče, žáky i učitele ZDARMA.

Kde, kdy a jak mě najdete?

Na ZŠ Staňkova jsem většinou každé úterý (6:30 – 18:00 hodin) a pátek (6:30 – 15:00 hodin).
Moje pracovna je v přízemí školní budovy v levém křídle budovy, kde jsou na dveřích č. 7
vyvěšené aktuální konzultační hodiny.

Konzultaci je třeba si vždy domluvit předem
na e-mailové adrese: marie.herynkova@zsstankova.cz
nebo na telefonním čísle: 735 168 785.

Těším se na spolupráci,
Ing. et Ing. Mgr. Marie Herynková, Ph.D.