na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Březnové akce v 1.B

V měsíci březnu absolvovala třída 1.B hned dvě velmi zajímavé besedy.

První se týkala poskytování první pomoci, kde se děti seznámily s tím, jak zastavit krvácení, jakou rychlostí se provádí masáž srdce, jak zaklonit hlavu, abychom uvolnili dýchací cesty nebo jak uložit člověka do stabilizované polohy.

Druhá beseda se zabývala velmi aktuálním tématem. Do školy zavítal "Tonda Obal", který děti učil, jak třídit odpad, aby se mohl stát cennou surovinou pro další recyklaci a neničil nám naši planetu, pokud by skončil na skládkách.

Obě besedy byly velmi zajímavé a děkujeme za ně.

Mgr. Edita Havránková