na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Prvouka ve 3.B

Žáci se libovolně rozdělili do skupin a vylosovali si určité téma živočichů.

Pomocí učebnice a encyklopedií vyhledávají informace a vybírají ty důležité o savcích, ptácích,
rybách, obojživelnících, plazích a bezobratlých.

Po zpracování budou projekty přednášet před ostatními spolužáky.

Veronika Kubíková