na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
6.A trénuje první pomoc

Děti 6.A si potrénovaly první pomoc pod vedením pana Radka Bendakovského.

Nejprve jsme si všichni připomněli, že je třeba dodržet vlastní bezpečnost.
Pan Bendakovský pro děti sehrál divadlo s řezným poraněním, které mu děti musely akutně ošetřit.
Pak si zkoušely přikládání a vázání tlakového obvazu.

Na závěr jsme všichni zkusili 5 minut resuscitaci na overballu.

K. Svobodová A. Leksová